HyperLink Senin için kırmızı ne demek.. Bizim için hayat demek.. Bir torba umut bağışlamaya ne dersin ??
 
 • Alo Gıda 174
 • ARABULUCULUK
 • Kaçak Ürün Alma
 • Ekmeğini İsraf Etme
 • Kosgeb
 • Dumansız Hava Sahası
 • Su Hayattır
Etik Kurulu
Faaliyet Raporu Etik Komisyonu Üyeleri Etik Kurulu

Kamu kurum ve Kuruluşları İle Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek kuruluşları bünyesinde etik komisyonları hakkında..

25/05/2004 tarih ve 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile kamu görevlilerinin uymaları gereken saydamlık, tarafsızlık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme gibi etik davranış ilkelerini belirlemek ve uygulamayı gözetmek üzere Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu kurulmuştur. 

5176 sayılı Kanunun 2. maddesi gereğince, Kurul üyeleri; biri kurul başkanı olmak üzere, Bakanlar Kurulu tarafından seçilmekte ve atanmaktadır. 

Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkan ve Üyeliklerine, mezkur Kanunun 2. maddesi gereğince Bakanlar Kurulunun 10/08/2004 tarihli ve 2004/7791 sayılı kararıyla atama yapılmış ve Kurul ilk toplantısını 29/09/2004 günü gerçekleştirerek çalışmalarına başlamış bulunmaktadır. 

Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, kamu iktisadi teşebbüsleri, döner sermayeli kuruluşlar, mahalli idareler ve bunların birlikleri, kamu tüzel kişiliğini haiz olarak kurul, üst kurul, kurum, enstitü, teşebbüs, teşekkül, fon ve sair adlarla kurulmuş olan bütün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan; yönetim ve denetim kurulu ile kurul, üst kurul başkan ve üyeleri dahil tüm personeli Kanun kapsamındadır. 

Ancak; Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Bakanlar Kurulu üyeleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve yargı mensupları ile üniversiteler hakkında bu Kanun hükümleri uygulanmaz. 

Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları bünyesinde etik komisyonları, 5176 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 29. maddesi uyarınca, Başbakanlık Etik Kurulu ile işbirliği içerisinde kurum ve kuruluşlarda etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek görev ve sorumluluğu ile oluşturulmuştur.

 


Faaliyet Raporu

Yönetmeliğin “Etik davranış ilkelerine uyma” başlıklı 23. maddesi 2. fıkrası gereğince 23.01.2009 Tarihinde toplantı yapılmış Yönetim, Denetim ve Oda personeline Kanun ve Yönetmelik anlatıldı “Etik Sözleşmesi”nin imzalanması sağlandı ve imzalanan sözleşmeler personel özlük dosyalarına ve oluşturulan etik sözleşmesi dosyasına konuldu.


Etik Komisyonu Üyeleri

Emin Bağcı Hüseyin Akarca Şencan Tankut

 


Kamu kurum ve Kuruluşları İle Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek kuruluşları bünyesinde etik komisyonları hakkında..

25/05/2004 tarih ve 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile kamu görevlilerinin uymaları gereken saydamlık, tarafsızlık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme gibi etik davranış ilkelerini belirlemek ve uygulamayı gözetmek üzere Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu kurulmuştur. 

5176 sayılı Kanunun 2. maddesi gereğince, Kurul üyeleri; biri kurul başkanı olmak üzere, Bakanlar Kurulu tarafından seçilmekte ve atanmaktadır. 

Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkan ve Üyeliklerine, mezkur Kanunun 2. maddesi gereğince Bakanlar Kurulunun 10/08/2004 tarihli ve 2004/7791 sayılı kararıyla atama yapılmış ve Kurul ilk toplantısını 29/09/2004 günü gerçekleştirerek çalışmalarına başlamış bulunmaktadır. 

Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, kamu iktisadi teşebbüsleri, döner sermayeli kuruluşlar, mahalli idareler ve bunların birlikleri, kamu tüzel kişiliğini haiz olarak kurul, üst kurul, kurum, enstitü, teşebbüs, teşekkül, fon ve sair adlarla kurulmuş olan bütün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan; yönetim ve denetim kurulu ile kurul, üst kurul başkan ve üyeleri dahil tüm personeli Kanun kapsamındadır. 

Ancak; Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Bakanlar Kurulu üyeleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve yargı mensupları ile üniversiteler hakkında bu Kanun hükümleri uygulanmaz. 

Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları bünyesinde etik komisyonları, 5176 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 29. maddesi uyarınca, Başbakanlık Etik Kurulu ile işbirliği içerisinde kurum ve kuruluşlarda etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek görev ve sorumluluğu ile oluşturulmuştur.E-Posta:  
şifre:  
  şifremi Unuttum
Üye Olmak İstiyorum
 • SANAL POS
 • banka hesap
 • İzbakbay
 • ÖZEL ATA SAĞLIK HASTANESİ
 • ATAKALP
 • Sol Reklam Alanı
Copyright 2011 İzmir Bakkallar ve Bayiler Odası
Bu sitede kullanılan resim ve belgeler orijinal olup tüm hakları İzmir Bakkallar ve Bayiler Odası'na aittir.
kapat
Konut Projeleri web tasarım